Doprava / Přeprava

Potřebujete přepravit náklad, ale nemáte vlastní vůz? Využijte našich dodávek, které odvezou až 5 euro palet a půjčit si je můžete již za cenu od 990 Kč na den. Dodávky z naší půjčovny můžete využít i pro dopravu do zahraničí.

Podmínky pro zapůjčení

Fyzická osoba
Občanský průkaz
Řidičský průkaz skupina B
Vratná záloha (kauce) 10.000 Kč
Živnostník
Živnostenský list
Občanský průkaz
Řidičský průkaz skupina B
Vratná záloha (kauce) 10.000 Kč
Právnická osoba *
Výpis z Obchodního rejstříku
Občanský průkaz
Řidičský průkaz skupiny B
Vratná záloha (kauce) 10.000 Kč
Platební podmínky
Vratná kauce a pronájem se skládají v hotovosti při sepisování smlouvy

* Pokud nebude přítomen jednatel společnosti, musí zplnomocněná osoba předložit notářsky ověřenou plnou moc