Přeprava většího počtu osob v dodávce se řídí přesnými pravidly. Nepodceňujte je!

Dodávky si nejčastěji půjčujeme v souvislosti s přepravou objemného nákladu, který se do osobního automobilu nevleze. Taková přeprava je nejen mnohem komfortnější, ale také bezpečnější. I přesto má však svá pravidla. To zejména ve chvíli, kdy plánujete převážet větší počet osob. Základní pravidla a nařízení jsou upravena v Zákonu o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.

Co říká zákon?

Neznalost zákona neomlouvá. Proto je dobré, pokud si jej nastudujete ještě před tím, než si dodávku vypůjčíte anebo s ní začnete brázdit tuzemské silnice. V první řadě je nutné dodržovat pravidlo, které říká, že řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil počet povolených míst určených k přepravě osob. Vždy je proto nutné přizpůsobit počet přepravovaných osob konkrétnímu počtu povolených míst ve vozidle. Ani o jednoho navíc!

To není všechno

Důležitá je ale také hmotnost. Zákon dále říká, že v motorovém nebo jeho přípojném vozidle, které je určeno pro přepravu osob se smějí na povolených místech přepravovat osoby pouze do přípustné užitečné hmotnosti. I v tomto případě ale platí, že počet osob starších 12 let nesmí převyšovat počet povolených míst. V případě, že jde o zvláštní motorové vozidlo, nesmí v něm být přepravovány osoby mladší 15 let.

Pozor na ukotvení nákladu uvnitř kabiny

Stejně jako u osobního automobilu, také v případě dodávky platí, že veškeré předměty, které přepravujete v kabině společně s osobami, musí být řádně a bezpečně ukotveny. Pokud by došlo k nečekané změně rychlosti, mohou se neukotvené předměty (například nejrůznější druhy nářadí, lahev s vodou apod.) chovat jako projektily a přítomné ve voze nepěkně zranit. V případě, že nebudou předměty řádně zajištěny, hrozí vám v případě silniční kontroly nemalá pokuta.

Další články

Zima a zimní obutí.

20.11.2017 Redakce

Zima se nám pomalu a jistě blíží. Venku to vypadá tak, že by jsme měli letní bačkory uskladnit a  proto jsme…

Celý článek