10 pravidel, jak upevnit náklad v dodávce

Víte o tom, že zhruba 25 % dopravních nehod s účastí nákladních vozidel je způsobeno špatným upevněným nákladu? Pokud se jim chcete vyhnout, stačí dodržovat pár základních pravidel, které vám pomohou převézt náklad z jednoho bodu A, do cílového bodu B. To za podmínek, které nebudou ohrožovat ani vás ani další účastníky silničního provozu. To, jak rozložit náklad v dodávce jsme si řekli v jednom z dřívějších článků. Jak ho ale správně ukotvit? To bude součástí dnešního příspěvku.

  1. Před nakládkou se ujistěte, že podlaha, na kterou chcete náklad postavit je čistá a suchá. Tato jednoduchá činnost dovolí zlepšit stabilitu nákladu během přepravy.
  2. Dalším krokem je přizpůsobení upevňovacích a kotvících prostředků ke druhu převáženého nákladu. Pamatujte na to, že některé druhy upevnění, je potřeba nastavit ještě před nakládkou. Jde zejména o ty, které fixují náklad atypického tvaru.
  3. Jedním z nejpopulárnějších způsobů zajištění nákladu je upevnění kotevními řetězy. Řidiči je používají zejména ve chvíli, kdy převáží náklad atypického tvaru se zafixováním nákladu seshora dolů.
  4. Kotevní řetězy jsou velmi univerzálním kotevním prostředkem a lze je využít u většiny přepravovaného nákladu. Vždy je ale potřeba zvolit vhodný způsob upevnění.
  5. Dalším krokem je kontrola správného napnutí napínačů. Náklad nesmí být ukotven volně, jinak hrozí to, že by se mohl během přepravy přemístit.
  6. Používáte-li pro fixaci nákladu pásy, mějte na paměti, že náklad musí být zachycen z obou stran. Proto se často využívá páru pásů pro vyrovnání jejich síly.
  7. V této situaci je potřeba upínat pásy rovnoměrně a symetricky. Maximální napnutí jednoho a až potom druhého může způsobit přílišné zatížení druhého pásu a nebezpečnou vůli prvního.
  8. Při upevňování nákladu dbejte mimo jiné také na dodržení správného úhlu mezi podlahou a napínačem. Bez speciálního úhloměru se neobejdete.
  9. Náklad lze upevnit různým způsobem. Někdy se tyto způsoby mohou navzájem kombinovat. Stačí použít jeden prvek navíc a mít pak jistotu, že náklad bezpečně dorazí na místo vykládky.
  10. Každý náklad lze upevnit tak, aby dorazil do cíle v neporušeném stavu. Vše se ale odvíjí od toho, jak náklad upevníte. Pamatujte na to, že správně upevněný náklad bude mít vliv na komfort vaší jízdy i bezpečnost ostatních.

Další články

Zima a zimní obutí.

20.11.2017 Redakce

Zima se nám pomalu a jistě blíží. Venku to vypadá tak, že by jsme měli letní bačkory uskladnit a  proto jsme…

Celý článek